Click Fraud Software

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

MODTAG ET PRISTILBUD

PRISOPLYSNINGER

SEND MIG PRISER

KONTAKTOPLYSNINGER

Vores Danmark rådgivere er her for at hjælpe dig med

My short list

CONTACT FORM

CONTACT DETAILS

We can email or discuss the following from your short list:

Call us now on 01932 834 720

Kontakt os

Information om vores organisation og websteder

I denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger informerer vi dig om vores privatlivspraksis, de valg du kan træffe om den måde, hvorpå dine data indsamles online, hvordan disse data anvendes, samt hvilke rettigheder du har, hvis din brug af dette websted henhører under den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 ("GDPR"). Læs denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, og besøg denne side igen med jævne mellemrum for at holde dig opdateret i forhold til eventuelle ændringer.

Fra tid til anden kan denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger blive ændret, og vi underretter dig om disse ændringer ved at offentliggøre de ændrede vilkår på denne side. Ændringerne træder automatisk i kraft den dato, der er angivet i den offentliggjorte politik om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre andet er angivet.

Websteder, der er omfattet af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter alle vores websteder og domæner, herunder alle regionale eller landespecifikke websteder (fællesbetegnet som "Websteder"). Webstederne kan indeholde links til tredjepartshjemmesider for din bekvemmelighed og orientering. Når du klikker på et af disse links, forlader du Webstederne. Vi har ikke kontrol over disse hjemmesider eller deres privatlivspraksis, som kan adskille sig fra vores privatlivspraksis. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter ikke personlige data, som du vælger at give til uafhængige tredjeparter. Vi overvåger eller kontrollerer ikke data, som indsamles af disse hjemmesider, ej heller tredjeparters privatlivspraksis, og vi er ikke ansvarlige for disse hjemmesiders praksis eller indhold.

Typer af oplysninger, som vi indsamler og bruger

I denne Politik til beskyttelse af fortrolige oplysninger defineres "personlige oplysninger" eller "personlige data" som enhver form for information relateret til en person, der er omfattet af beskyttelse efter gældende lov i din jurisdiktion. I nogle jurisdiktioner omfatter "personlige oplysninger" eller "personlige data" ikke virksomhedens kontaktoplysninger.

Webstederne indsamler oplysninger på en række forskellige måder og bruger dem til følgende formål: Såfremt du vælger at lade dig registrere på et af webstederne for at modtage opdateringer fra os, administrere din konto og/eller bruge vores selvbetjeningsportal, vil du blive bedt om at opgive dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, et entydigt brugernavn og en adgangskode). Vi bruger disse oplysninger i overensstemmelse med vores legitime forretningsinteresser til at levere vores tjenester til dig og/eller kontakte dig vedrørende de tjenester på vores websted, som du har udtrykt interesse for.

Vi kan desuden bruge dine kontaktoplysninger til at sende dig information om andre produkter og tjenester såsom mødelokaler, virtuelle kontorer, katastrofeordning, kontorer, coworking og medlemskaber, forudsat at vi har fået dit samtykke hertil og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt du ikke længere ønsker at modtage disse kampagnemeddelelser, kan du informere os med henblik på opdatering af dine præferencer (se afsnittet om fravalg nedenfor). Du har desuden mulighed for at opgive demografiske oplysninger (som f.eks. forretningstype, forretningsstørrelse, lokationer osv.). Vi bruger disse demografiske oplysninger til at forstå dine behov og interesser og give dig en mere personlig oplevelse på vores websted. Oplysningerne bruges af Easy Offices til at behandle dine ordrer, gøre det muligt for dig at deltage i kampagner (alt efter dine marketingpræferencer) og til at levere vores tjenester til dig.

Du kan bestille produkter og tjenester via webstederne, bede om information eller abonnere på reklame- eller supportmateriale. Hvis du ønsker at købe produkter eller tjenester hos os, beder vi dig om visse personlige oplysninger med henblik på ordreopfyldelse. Du skal opgive kontaktoplysninger (som f.eks. navn, e-mail- og leveringsadresse) og økonomiske oplysninger (som f.eks. kreditkortnummer, faktureringsadresse og udløbsdato). De økonomiske oplysninger, vi beder om, bruges udelukkende med henblik på fakturering for de købte produkter og tjenester.

Kreditkortoplysninger bruges udelukkende til betaling og forebyggelse af svindel. Kreditkortoplysninger og følsomme personlige oplysninger bruges ikke til andre formål af Easy Offices uden dit udtrykkelige samtykke. Kreditkortoplysninger opbevares ikke efter gennemført betaling, medmindre du anmoder os om at opbevare dine kreditkortoplysninger med henblik på fremtidige køb.

Webstederne indsamler automatisk tekniske oplysninger om dit besøg (som f.eks. browsertype, internetserviceudbyder, type af platform, internetprotokoladresser (IP-adresser), URL'en for besøgets henvisende side og den sidste side tilgået under besøget, operativsystem, dato-/tidsstempel). Vi bruger disse oplysninger med henblik på at analysere trends, diagnosticere problemer på vores server samt administrere Webstederne, spore brugerbevægelser og brug og til at indsamle omfattende demografiske oplysninger. Se "Cookies og andre teknologier til indsamling af data" for mere information.

Vi kan også videregive oplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet til det. Vi kan f.eks. være forpligtet til at videregive oplysninger i forbindelse med søgsmål eller vidnestævning. Derudover, kan vi iht. gældende lovgivning vælge at videregive oplysninger i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis det er nødvendigt med henblik på beskyttelse af vores systemer, vores forretning eller andres rettigheder.

Meddelelser

Ved registrering sender vi dig en velkomstmail til bekræftelse af brugernavn og adgangskode. Vi svarer desuden på dine forespørgsler, leverer de tjenester, du ønsker, og administrerer din konto. Vi kommunikerer med dig via e-mail eller telefon og gør vores bedste for at overholde din præference.

Vi vil lejlighedsvis sende dig information om nye produkter, tjenester, særlige rabatter, kampagner og generel information i overenstemmelse med dine marketingpræferencer. Såfremt du ikke ønsker at modtage denne information, kan du fravælge at modtage fremtidige meddelelser (se afsnittet om fravalg nedenfor).

Såfremt du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev, bruger vi dit navn og din e-mailadresse til at sende nyhedsbrevet til dig. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på registreringssiden. Du kan opsige abonnementet når som helst (se afsnittet om fravalg nedenfor).

Vi sender dig kun meddelelser om tjenester (uden reklamemæssig værdi), når der er brug for det. Såfremt du ikke ønsker at modtage disse meddelelser, kan du deaktivere din konto på webstedet.

Bemærk, at vi ikke videregiver din e-mailadresse til vores samarbejdspartnere. Vi kan imidlertid godt sende dig tilbud på vegne af vores samarbejdspartnere – se "Typer af oplysninger, som vi indsamler og bruger" for mere information. Du kan fravælge at modtage e-mailtilbud fra os som beskrevet nedenfor.

Informationsdeling og grænseoverskridende dataoverførsler

Vi indgår aftaler med tredjepartsserviceudbydere og -leverandører med henblik på levering af produkter, tjenester og kundeløsninger som beskrevet ovenfor. Det varierer, hvilke serviceudbydere vi anvender, og vi kan indgå aftaler med nye serviceudbydere for bedre at kunne hjælpe vores kunder. Vores tilknyttede selskaber kan levere tjenester til dig eller til dine lokale tilknyttede selskaber, og modtage personlige oplysninger om dig. Vi kræver i alle tilfælde, at de tilknyttede selskaber og tredjeparter, til hvilke vi videregiver dine personlige oplysninger, beskytter dine personlige oplysninger ved hjælp af administrative, tekniske og sikkerhedsmæssige procedurer. Dine personlige data vil imidlertid også være omfattet af gældende lovgivning i det tilknyttede selskabs eller tredjeparts jurisdiktion.

Dine personlige oplysninger kan blive overført på tværs af stats- og landegrænser til vores tilknyttede selskaber med henblik på at levere vores tjenester til dig. Statsborgere i et EØS-land eller Canada skal være opmærksomme på, at deres personlige oplysninger kan blive overført til USA eller andre lande uden for Canada og EØS-området med det henblik på datasammenlægning, lagring, simpel styring af kundeinformationer, rapportering og anden intern brug. Vi har implementeret EU-modelklausuler for at opnå overensstemmelse med EU's lovgivning vedrørende dataoverførsler.

Cookies og andre teknologier til indsamling af data

Vi indsamler automatisk information ved hjælp af cookies og andre teknologier til indsamling af data Cookies er små computerfiler, der lagres på din computers harddisk eller er indlejret på vores websteders hjemmesider, som gemmer og indhenter oplysninger om dit besøg på webstedet. Når du booker et kontor, anvender vi cookies i købsprocessen for at kunne holde styr på, hvor langt du er kommet i din bestilling, mens du bevæger dig mellem de enkelte trin i bookingprocessen. Vi kan på egne vegne bede en tredjepart om at indsamle og behandle personlige oplysninger ved hjælp af cookies og andre teknologier til indsamling af data. Du kan deaktivere cookies på din computer ved at ændre din browsers indstillinger. Såfremt du vælger at deaktivere cookies, kan du muligvis ikke få adgang til bestemte områder af webstedet.

Beskyttelse af børns privatliv

Det ligger Easy Offices på sinde at sikre beskyttelsen af børns personlige oplysninger, og vi opfordrer forældre og værger til at spille en aktiv rolle i deres børns onlineaktiviteter. Easy Offices indsamler ikke bevidst oplysninger om børn under 13 år og målretter ej heller webstedet til børn under 13.

Valg og fravalg

Vi giver dig mulighed for at modtage en bred vifte af information som et supplement til vores produkter og tjenester. Du kan abonnere på bestemte produkt- og tjenestespecifikke oplysninger samt meddelelser om hele Easy Offices. Meddelelser om hele Easy Offices kan omfatte oplysninger om nye produkter, særtilbud eller en invitation til deltagelse i markedsundersøgelser.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og/eller reklamemeddelelser, kan du fravælge dem ved at følge de instruktionerne, der følger med hvert nyhedsbrev eller hver meddelelse, eller ved at sende en email til gdpr@easyoffices.com

Adgang til og nøjagtigheden af dine oplysninger, og dine andre rettigheder

I visse jurisdiktioner som f.eks. EU og Storbritannien har du ret til at bede os om at sende dig en kopi af dine personlige oplysninger, bede os om at rette, slette eller begrænse (stoppe al aktiv) behandling af dine personlige oplysninger, til at indhente personlige oplysninger, som du giver os med henblik på kontraktindgåelse eller med dit samtykke, til at bede os om at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig, til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (især i tilfælde, hvor databehandling ikke er påkrævet i forbindelse med kontraktopfyldelse eller andre juridiske krav, eller hvis oplysningerne anvendes til direkte markedsføring). Disse rettigheder kan være begrænset, som f.eks. hvis opfyldelsen af din anmodning forudsætter afsløring af andres personlige oplysninger eller krænkelse af andres privatliv, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi er juridisk forpligtet til at opbevare, eller som vi måtte have vægtige og legitime interesser i at beholde. For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte gdpr@easyoffices.com. Hvis du har uløste problemer, kan du vælge at klage til din datatilsynsmyndigheden i det område, hvor du bor, arbejder, eller hvor du mener, et brud kan være opstået.

Sikring af dine oplysninger

Vi kan ikke garantere sikkerheden på vores servere, eller at de oplysninger, som du opgiver via webstedet, ikke bliver opsnappet under overførsel via internettet. Vi følger alment anerkendte branchestandarder til beskyttelse af fremsendte personlige oplysninger, både i forbindelse med overførsel og modtagelse. Når du indtaster følsomme oplysninger (som f.eks. kreditkortoplysninger) i vores registrerings- eller bestillingsformularer, koder vi disse oplysninger vha. SSL-kryptering.

Når vi behandler personlige oplysninger i forbindelse med markedsføring eller med dit samtykke, behandler vi kun oplysningerne, indtil kort efter du beder os om at stoppe (for at give os mulighed for at gennemføre dine anmodninger). Vi husker også, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller blive ved med at behandle dine oplysninger på ubestemt tid, så vi kan respektere din anmodning i fremtiden. Personlige oplysninger, som behandles i forbindelse med kontrakt- og serviceudførelse eller konkurrencer, gemmes i en periode på op til 6 år (undtagen økonomiske oplysninger, som gemmes i 10 år) efter din sidste interaktion med os.

Virksomhedsændringer

Såfremt der foretages ændringer i vores virksomhedsstruktur som f.eks. en fusion, virksomhedsovertagelse eller salg af alle eller dele af selskabets aktiver, vil dine personlige oplysninger højst sandsynligt være blandt de overførte aktiver.

Vilkår og betingelser

Såfremt du vælger at besøge vores websteder, er dit besøg og uenigheder vedr. privatlivets fred underlagt nærværende Politik til beskyttelse af fortrolige oplysninger samt vores betingelser og vilkår, herunder, men ikke begrænset til, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning og voldgiftsbehandling. Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine data, er du velkommen til at sende en e-mail til gdpr@easyoffices.com

Politik vedrørende cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, tablet eller mobiltelefon. De skader IKKE din computer eller din sikkerhed, og på trods af de misforståelser, der florerer, har de ikke noget at gøre med vira som f.eks. "trojanske heste". Når du besøger et websted, gør cookies det muligt for webstedet at "huske" dig, og hvordan du har brugt webstedet, hver gang du kommer tilbage til webstedet, hvilket betyder, at du får en langt bedre onlineoplevelse. Hvis du vil vide mere om cookies, findes der masser af let tilgængelige oplysninger online.

Jeg ønsker at have kontrol over mine cookietilladelser. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke vil modtage cookies, kan du indstille din browser, så den giver dig besked, når der sendes cookies til dig, eller du kan helt nægte at modtage cookies. Du kan også slette cookies, som allerede er gemt.

Sådan bruger vi cookies

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (Google), som bruger cookies til at hjælpe med at analysere, hvordan websitet benyttes, for at give dig en bedre oplevelse i vores systemer.

Et såkaldt "bruger-id" vil blive brugt på dette website. Bruger-id'et fungerer som dit alias i Google Analytics. Google knytter din onlineadfærd og bruger-id'et til en profil. Google Analytics sporer dine aktiviteter på anonymiseret basis på tværs af flere enheder (tablet, pc, smartphone osv.).

De oplysninger, som genereres af disse cookies vedrørende din brug af websitet (herunder din IP-adresse), vil blive sendt til og opbevaret hos Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af websitet, udarbejde rapporter om websiteaktiviteten til os og levere andre tjenester vedrørende websiteaktivitet og internetbrug. Google må også videregive disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påbudt ved lov, eller hvor tredjeparter behandler disse oplysninger på vegne af Google. Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data, som Google er i besiddelse af.

Google modtager kun bruger-id'et, ikke de oplysninger, der hører til den ovennævnte profil eller andre af dine personlige data. Vi kan se en opsummeret version af den oprettede profil. Vi knytter ikke andre identificerbare personlige data til den profil, der er forbundet med et bruger-id.

Du kan også fravælge brugen af cookies ved hjælp af de relevante indstillinger i din browser, men du skal dog være opmærksom på, at dette kan resultere i, at du måske ikke kan bruge websitets fulde funktionalitet. Når du bruger websitet, giver du tilladelse til, at Google behandler data om dig på den måde og til de formål, som er angivet ovenfor.

Find yderligere oplysninger om cookies på http://www.aboutcookies.org.

Brugeraftale

Ved fortsat at benytte vores websted giver du dit samtykke til, at vi placerer cookies på din enhed. Hvis du vælger ikke at modtage vores cookies, kan vi ikke garantere, at din oplevelse vil være lige så tilfredsstillende, som den ellers ville være.