Vilkår

Du bedes læse dette nøje. Når du tilgår Easy Offices' websted på www.easyoffices.com, anses det som en fuld accept af nedenstående vilkår, uanset om du er registreret som en bruger eller ej.
  • Introduktion
  • Ophavsret og brugerrettigheder
  • Begrænsning og ansvar
  • Persondatapolitik
  • Links
  • Markedsføring og sponsorering
  • Konkurrencer
  • Ændringer til vilkår og betingelser
  • Gældende lovgivning og kompetence
  • Generelt
Introduktion
Dette websted ejes og drives af Nuclei Ltd. Som bruger vil du være i stand til at tilgå materiale på de fleste områder i webstedet, uden at du behøver gå igennem en registreringsproces. Visse af webstedets områder kan kun tilgås, hvis du er medlem. Ud fra de gældende vilkår er der ingen specifik tidsbegrænsning på din mulighed for at tilgå og bruge dette websted. Nuclei Ltd forbeholder sig dog retten til på ethvert tidspunkt at afbryde eller stoppe din adgang til og brug af dette websted. De kan udøve denne ret med eller uden meddelelse til dig. Hvis det er relevant, vil du blive meddelt gennem den e-mailadresse, du har oplyst til Nuclei Ltd.

Begrænsning og ansvar
Virksomheden skal ikke stå til ansvar for nogen handling eller undladelse uden for sin rimelige kontrol. Du må ikke tildele, underlicensere eller på anden vis overføre nogen af dine rettigheder under disse vilkår. Virksomheden skal ikke stå til ansvar for noget tab eller nogen skade (inklusive følgeskade eller indirekte tab eller skade, tab af profit, tab af besparelser eller forventede besparelser samt tab af eller skade på data), som enten direkte eller indirekte opstår gennem brugen af, adgangen til eller den afbrudte adgang til dele af eller hele Easy Offices' websted eller ud fra nogen information eller noget materiale bestående deri. Indholdet stilles kun til rådighed til din generelle oplysning og brug, og indholdet er ikke tiltænkt at henvende sig til dine særlige krav. Særligt gælder, at indholdet ikke udgør nogen form for rådgivning, anbefaling eller aftale af Easy Offices, og indholdet er ikke tiltænkt at blive påberåbt af brugerne, når de træffer (eller undlader at træffe) specifikke investeringer eller andre beslutninger. Passende uafhængig rådgivning bør opnås, inden man træffer nogen sådan beslutning. Alle aftaler indgået mellem dig og nogen tredjepart navngivet på dette websted foregår på egen risiko og ansvar. Virksomheden giver ingen påstand om og giver ingen garanti eller betingelse for, hverken eksplicit eller implicit, informationen inkluderet på Easy Offices' websted, inklusive, men ikke begrænset til, informationens anvendelighed til noget som helst formål.

Persondatapolitik
De personlige oplysninger, du giver til Nuclei Ltd, bliver kun brugt i overensstemmelse med vores privatlivserklæring. Dette omfatter: Brugen af dine oplysninger til at administrere webstedet og til at kontakte dig Bilgilerinizin Easy Offices web sitesi dahilinde ifşa edilmesi. Offentliggørelsen af dine oplysninger inden for Easy Offices' websted Bemærk: Privatlivserklæringen gælder ikke for tredjepartswebsteder.

Markedsføring og sponsorering
Easy Offices' websted indeholder reklamer, sponsorering og kampagner fra tredjeparter. Annoncørerne og sponsorerne er ansvarlige for at sikre, at det indsendte materiale, der skal inkluderes på webstedet, overholder international og national lovgivning. Easy Offices vil ikke stå til ansvar for nogen fejl eller unøjagtighed i reklamematerialet og -indholdet.

Konkurrencer
Easy Offices' websted vil fra tid til anden afholde konkurrencer, gratis udlodning og salgsfremmende kampagner. Disse er underlagt de specifikke vilkår og betingelser relateret til den bestemte salgsfremmende kampagne.

Ændringer til vilkår og betingelser
Virksomheden forbeholder sig retten til på eget skøn at ændre indhold, præsentation, brugerfaciliteter eller tilgængelighed af en hvilken som helst del af webstedet og til at foretage ændringer i softwaren, der bruges til at tilgå webstedet. Grundet den løbende opdatering og forbedring af webstedet, kan Nuclei Ltd ønske at foretage ændringer til disse vilkår (inklusive dem, der relaterer til din brug af indholdet). Når vilkårene ændres, vil Nuclei Ltd oplyse dig om dette per e-mail eller ved at offentliggøre oplysninger om disse ændringer. Hvis du bruger webstedet, efter Nuclei Ltd har offentliggjort eller informeret dig om ændringerne, udgør det din accept af at være bundet af disse ændringer. Såfremt du ikke accepterer at være bundet af disse ændringer, må du ikke bruge webstedet.

Gældende lovgivning og kompetence
Disse vilkår og betingelser underlægges engelsk lovgivning. Alle parterne accepterer, at de engelske domstole har eksklusiv kompetence til at bilægge enhver tvist, som kan opstå fra, under eller i forbindelse med disse vilkår, og parterne accepterer til disse formål uigenkaldeligt at indgive alle tvister til de engelske domstoles kompetence. Nuclei Ltd bevarer retten til at indgive søgsmål vedrørende hovedsagen til en hvilken som helst af verdens domstole.

Generelt
Hvis noget vilkår i denne aftale konstateres som ulovlig eller uhåndhævelig, vil ulovligheden af den specifikke bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse vilkår, som derfor stadig vil gælde fuldt ud. Enhver parts manglende udnyttelse af nogen rettighed under denne aftale vil ikke udgøre en frasigelse af denne rettighed. Overskrifterne i disse vilkår er kun til bekvemmelighed og har ingen juridisk betydning eller effekt. Easy Offices (UK) er et handelsnavn tilhørende Nuclei Ltd, som er en virksomhed registreret i England og Wales under nummeret 3885236, og hvis registrerede kontor er op 2 A C Court, High Street, Thames Ditton, Surrey, KT7 0SR, Storbritannien.