Εργαστείτε με ασφάλεια

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για εμάς από την υγεία των πελατών μας. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε λάβει μέτρα για να κάνουμε τους χώρους εργασίας μας ασφαλείς.

covid office

Οι τοποθεσίες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται και διευθύνονται από πολλούς διαφορετικούς διαχειριστές, ο καθένας με τις δικές του πολιτικές καθαρισμού και αποστάσεων ασφαλείας.

Όλοι ακολουθούν αυστηρές κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές για την υγιεινή και την ασφάλεια, ενώ εφαρμόζουν όλες τις υποχρεωτικές διαδικασίες.

Αυτήν την περίοδο είμαστε σε τακτική επαφή με κάθε διαχειριστή και έχουμε επίγνωση των πρωτοκόλλων που έχουν στη διάθεσή τους και τα οποία καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  • Αυξημένα προγράμματα καθαρισμού
  • Παροχή απολυμαντικού χεριών
  • Θέσεις σε απόσταση σε κοινόχρηστους χώρους
  • Αυτοκόλλητα δαπέδου, ενδείξεις και σήμανση
  • Συστήματα μονοδρόμησης και δρομολόγηση κτιρίων
  • Υποχρεωτικές μάσκες για το προσωπικό
  • Εκπαίδευση προσωπικού
covid office covid office covid office covid office

Ανακαλύψτε γραφεία κοντά σας