Covid-19 | >

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Nuclei Ltd ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้งานของเราโดยที่ยังสามารถให้บริการที่มีคุณค่าในแบบเฉพาะบุคคลได้ด้วย คำชี้แจงนโยบายส่วนบุคคลอธิบายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการประมวลผลข้อมูลของ Nuclei Ltd
การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณยินยอมให้เรารวบรวมและใช้งานข้อมูลนี้ หากเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทีนี่ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวมและใช้งานข้อมูลและเวลาที่เราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่เสมอ

หมายเหตุ: นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ Easy Offices เท่านั้น และจะไม่ใช้กับเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ของเราอาจลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่ขอรับผิดชอบต่อนโยบายหรือกระบวนการต่างๆ ของเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรือความปลอดภัยของคุณอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัส เช่น 'โทรจัน' แต่อย่างใด เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ 'จดจำ' คุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม โปรดไปที่ หรือเข้าชมเว็บไซต์ต่อไปนี้
หากฉันต้องการควบคุมการอนุญาตส่งคุกกี้ จะเกิดอะไรขึ้น
หากคุณไม่ต้องการที่จะรับคุกกี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนบราวเซอร์ของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้มา หรือคุณอาจปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าแล้วได้อีกด้วย ไปที่เมนู 'ตัวเลือก' หรือ 'การกำหนดลักษณะ' บนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือตรวจสอบลิงก์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์

ผู้เยี่ยมชมที่ไม่แสดงชื่อ
คุกกี้สถิติ
เราใช้งานคุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้เข้าชม เช่น จำนวนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ประเภทของเทคโนโลยีที่ผู้เข้าชมใช้งาน (เช่น Mac หรือ Windows ซึ่งจะช่วยระบุเวลาที่เว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ควรสำหรับเทคโนโลยีแต่ละอย่าง) ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมใช้ในเว็บไซต์ เพจที่ผู้เข้าชมดู ฯลฯ โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เรียกว่าโปรแกรม "การวิเคราะห์" เหล่านี้ยังให้ข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อผู้เข้าชมด้วยว่าบุคคลนั้นๆ เข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร (เช่น จากโปรแกรมการค้นหา) และบุคคลนั้นๆ เคยเข้าชมเว็บไซต์นี้มาก่อนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยเราในการทุ่มทุนพัฒนาบริการของเราเพื่อคุณแทนการทุ่มทุนทางการตลาด เราใช้
ข้อตกลงผู้ใช้
หากใช้เว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณเลือกที่จะไม่รับคุกกี้ เราไม่อาจรับประกันได้ว่าประสบการณ์การใช้งานของคุณจะเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร