Covid-19 | >

Serviced Office Space ใน เชียงใหม่

ที่ปรึกษา เชียงใหม่ ของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในด้านความพร้อมให้บริการ
availability, การกำหนดราคา, ข้อเสนอล่าสุด
  • พื้นที่สำนักงานที่หลากหลายซึ่งตกแต่งเรียบร้อย
  • ห้องประชุมให้เช่ารายชั่วโมงหรือรายวัน
  • ห้องรับรองทางธุรกิจและพื้นที่การทำงานร่วมกัน
  • บุคลากรแผนกต้อนรับพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ต้องการใบเสนอราคาแบบเฉพาะบุคคลสำหรับ เชียงใหม่ หรือไม่

ที่ปรึกษา เชียงใหม่ ของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในด้านความพร้อมให้บริการ
  • Availability
  • การกำหนดราคา
  • ข้อเสนอล่าสุด
รับใบเสนอราคา
ส่งใบเสนอราคาให้ฉัน