Chính sách quyền riêng tư

Nuclei Ltd rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong khi cung cấp dịch vụ giá trị và được cá nhân hóa. Tuyên bố về chính sách quyền riêng tư này giải thích các phương pháp xử lý dữ liệu của Nuclei Ltd
Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này. Nếu quyết định thay đổi Chính sách này vì bất cứ lý do gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đó tại đây để bạn có thể luôn cập nhật cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cũng như thời điểm chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin.

Lưu ý: Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web Easy Offices và không áp dụng cho các trang web khác. Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách hoặc quy trình của họ.

Chính sách cookie

Cookie là gì?
Cookie là các tệp văn bản rất nhỏ được lưu trữ trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn. Cookie KHÔNG gây hại cho máy tính hoặc sự an toàn của bạn, và mặc dù có nhận thức sai nhưng cookie không liên quan đến các loại vi-rút như "Trojans". Khi bạn truy cập vào một trang web, Cookie cho phép trang web "ghi nhớ" bạn cũng như cách bạn sử dụng trang web mỗi lần quay lại. Nhờ vậy, bạn sẽ có được trải nghiệm duyệt web tốt hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cookie, hãy chuyển đến hoặc truy cập vào các trang web này;
Nếu tôi muốn
kiểm soát việc cấp phép cookie
của mình thì sao?
Nếu không muốn nhận cookie, bạn có thể điều chỉnh trình duyệt để thông báo cho bạn khi cookie được gửi đến trình duyệt hoặc bạn có thể từ chối tất cả cookie. Bạn cũng có thể xóa cookie đã được thiết lập sẵn. Truy cập vào menu "tùy chọn" trên trình duyệt của bạn để thay đổi cài đặt hoặc kiểm tra các liên kết sau để biết thêm thông tin cụ thể về trình duyệt.

Cookie thống kê
khách truy cập ẩn danh
Chúng tôi sử dụng cookie để biên dịch số liệu thống kê về khách truy cập chẳng hạn như số lượng người đã truy cập vào trang web của chúng tôi, loại công nghệ mà họ đang sử dụng (ví dụ: Mac hay Windows để giúp xác định thời điểm trang web của chúng tôi không hoạt động đối với các công nghệ cụ thể), thời lượng họ sử dụng trang web và trang mà họ xem, v.v. Điều này giúp chúng tôi không ngừng cải thiện trang web của mình. Các chương trình được gọi là "phân tích" này cũng cho chúng tôi biết, trên cơ sở ẩn danh, cách mọi người tiếp cận trang web này (ví dụ như từ công cụ tìm kiếm) và liệu họ đã truy cập vào trang web này trước đây chưa. Việc này sẽ giúp chúng tôi đầu tư thêm vào việc phát triển các dịch vụ dành cho bạn thay vì dùng cho việc tiếp thị. Chúng tôi sử dụng:
Thỏa thuận người dùng
Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cài đặt cookie trên thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn không sử dụng cookie, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn sẽ đầy đủ như khi chọn sử dụng.